Què són les eleccions sindicals? ...I per què CCOO?

26 de febrer: eleccions sindicals a l'ensenyament públic. Defensa els teus drets!






Per què serveixen les eleccions sindicals?

Per escollir els i les representants dels docents que defensaran els teus drets en els àmbits que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) ens permet.

Com es decideixen les teves condicions laborals?

A través de la negociació col•lectiva. És a dir, els i les representants dels treballadores (sindicats) arriben a acords amb les Administracions Públiques.
Si no hi ha acord decideix l'Administració!
L'article 37 de l'EBEP determina que són matèria de negociació: les retribucions, les normes d'accés i carrera professional, el calendari laboral, horaris, criteris de prestacions socials i pensions... i tot allò que té a veure amb les condicions laborals

Un sindicat que no arribi a un acord deixa les mans lliures a l'Administració si no és capaç de doblegar-la amb la mobilització.


Juntes de Personal
Meses Negociadores
Participació Institucional
És l'equivalent al Comitè d'Empresa, però en l'àmbit públic. És l'òrgan de representació del personal funcionari, tant el de carrera com l'interí i substitut.
Els i les representants de l'Administració poden concertar Pactes i Acords amb les Organitzacions Sindicals, presents amb més o menys mesura en funció dels resultats obtinguts en les eleccions sindicals.
CCOO dins l'àmbit educatiu participa al Consejo Escolar del Estado, al Consell Escolar de Catalunya i als diferents Consells Escolars Territorials.

A més dels àmbits educatius, CCOO, com a sindicat més representatiu, és present també al Pacte de Toledo (pensions), Comissions de Control i Seguiment de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, Consejo General de la Seguridad Social, i un llarg etcètera.

Vigila que el Servei Territorial compleixi la normativa existent en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals i Seguretat Social, règim sancionador, etc.

En aquestes meses és on es negocien les condicions de treball del personal funcionari.

Entre d'altres, quines Meses hi ha?
- Mesa General d'Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya.
- Mesa Sectorial del Departament d'Ensenyament.
- Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Administraciones Públicas.
-Mesa Sectorial de Educación, del Ministerio de Educación.
Els i les representants del conjunt de la classe treballadora podem i volem participar del control de les entitats i organismes de les diferents Administracions Públiques.

CCOO és l'únic sindicat present a totes les Meses Generals i Sectorials i a tots els àmbits de Participació Institucional del conjunt de l'Estat.
És la nostra força!



…i per què CCOO?

Alguns dels  ACORDS signats només per CCOO, i ara tothom reclama...:


 • Jubilació voluntària anticipada i incentivada.
 • Reducció de la jornada lectiva.
 • Sexennis per a tothom.
 • Pagues extres al 100%.
 • Triennis pels interins.
 • Reducció de la jornada lectiva majors de 55 anys.
 • Increment al complement específic general de 180€ al mes.
 • Cobrament del complement de tutoria i dels especialistes.
 • Increment dels complements de càrrecs unipersonals i de coordinació.
 • Substitucions cobertes des del primer dia  sempre que la baixa fos 
 • de quatre dies o més.
 • Pagament del mes de juliol als i les substitutes que han treballant durant el curs escolar 6 mesos.
 • ...

Prou discriminació

Només el Govern de CiU ha retallat la paga el 2013 i 2014 als seus empleats públics.

Només el Govern de CiU no té previst retornar la part meritada de la paga de 2012 als seus empleats públics.

Ja n’hi ha prou d’humiliacions als empleats públics catalans

 • La dignitat no té preu i és absolutament necessària!


Als empleats públics catalans ens han robat més que a ningú. Ara que a la resta de CCAA retornen part de la paga de 2012, Mas, campió de les retallades, ens continua espoliant, ens humilia!


CCOO estem decidides a continuar lluitant pels nostres drets i dignitat.








Comparteix a GooglePlus
  Blogger
  Facebook

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada