Estem decidits i estem decidides!

Estem decidits i estem decidides!
Estem decidits a actuar en el curt i el mig termini en els assumptes laborals d’acord amb un horitzó de canvi educatiu profund.


 • Transformar la formació contínua en una pràctica laboral constitutiva de les professions educatives. 
 • Estructurar  l’I+d+i de l’educació.
 • Creació (o dignificació) de perfils professionals, necessaris en l’ecosistema educatiu, i en un nou currículum.
 • Articular l’educació al llarg de la vida, amb un servei públic d’orientació i informació que constitueixi el seu eix fonamental.
 • Establir marcs de participació i decisió per a la comunitat educativa.  
 • Vertebrar la responsabilitat pública en l’ecosistema educatiu: centres educatius, menjadors, lleure, vida familiar i veïnal, esport...


Cal protegir la comunitat educativa dels efectes retrògrades de la LOMCE, i dels aspectes neoliberals de la LEC. Estem decidits a incidir en la política educativa i les condicions professionals: 

 • Promovem la no aplicació de la LOMCE, i en especial de les revàlides.
 • Reelaboració i simplificació del currículum. Conseqüències en termes d’especialitats docents i plantilles.
 • Govern democràtic dels centres i de l’ecosistema educatiu. 
 • Normativa de planificació escolar i processos d’escolarització.
 • Recursos i plantilles per a l’educació personalitzada. Aquestes plantilles no poden ser externalitzades en cobrir un component essencial i necessari del dret a l’educació.
 • Personal tècnic i recursos TIC . Programari lliure i col•laboratiu.


No podem admetre la retallada sistemàtica dels pressupostos educatius ni la degradació de condicions laborals que s’està produint en els últims anys. Estem decidits a aconseguir:

 • Responsabilitat, finançament i ocupació en l’educació de zero a tres anys, així com en les escoles d’art, música i dansa.
 • Contractació de persones substitutes per a cobrir adequadament les absències de tot el personal dels centres educatius.
 • Ràtios, pla de construccions i millora d’instal•lacions.
 • Oferta pública d’ocupació. Convocatòria d’oposicions.
 • Regulació dels concursos de licitació de serveis externs per garantir-ne la qualitat educativa i laboral. 
 • Increment de les dotacions per a menjadors escolars i activitats extraescolars. 
 • Recuperació salarial per a tots els col•lectius. Complements específics.
 • El finançament de la formació professional, tenint en compte la nova llei.
 • El finançament dels estudis universitaris. Cal eliminar la selecció econòmica de l’alumnat.


La indefensió de les persones que representem passa necessàriament per l’exercici del dret a defensa i negociació col•lectiva, ja que la defensa individual en l’àmbit laboral no és efectiva i produeix un gran patiment a les persones. Cal reconstruir nous  instruments de negociació col•lectiva i assegurar la vigència dels acords sindicals.


 • Actuació immediata per corregir les males pràctiques i abusos en la gestió laboral denunciades per les Juntes de personal, Comitès de salut o Comitès d’empresa en el Departament. Actuació reglamentària que correspongui contra les persones responsables de mala gestió o tracte indigne a persones treballadores.
 • Redefinició de la negociació col•lectiva corresponent a les Juntes de Personal del Departament, que no tenen les competències suficients ni la interlocució adequada a la normativa de gestió vigent.
 • No es pot repetir la suspensió o anul•lació unilateral dels acords sindicals. Per això cal una nova llei de la negociació col•lectiva en els sector que depenen de pressupostos públics que garanteixi la vigència i activitat dels acords


Ens comprometem a que qualsevol negociació que vehiculi la Federació d’Educació de CCOO comptarà amb la participació de les persones que representem i amb l’aprovació de l’afiliació.

Estem decidits a ser el sindicat més representatiu de l’educació a Catalunya per tirar endavant aquests propòsits. Amb tu.Vam lluitar...! (imatge de Lluita Obrera de 1988):
Comparteix a GooglePlus
  Blogger
  Facebook

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada